Mark stärker fokus på näringslivet

Camilla Olsson och Malin Silow, näringslivsutvecklare. Bilden är tagen utomhus i Stationsparken en vintrig och solig dag.

Foto: Camilla Olsson och Malin Silow, näringslivsutvecklare. Bild: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 24 januari 2024

Mark fortsätter utveckla servicen till näringslivet i Mark. Detta genom att dels satsa extra på att lotsa företagare rätt i kommunen, dels stärka samverkan mellan skola och näringsliv.
– Vår förhoppning är att näringslivet i Mark ska känna att vi vill ge företagen bästa förutsättningar för att kunna utvecklas och att vårt arbete ger en positiv upplevelse av kommunen, säger Camilla Olsson, näringslivsutvecklare.

Hon och kollegan Malin Silow har just fått litet nya och utökade uppdrag.

Camilla Olsson ska lotsa företag rätt i kontakterna med kommunens olika förvaltningar. Det kan exempelvis handla om bygglov, olika slags tillstånd, avfall eller markupplåtelser.

Till hennes hjälp finns en lotsgrupp med kommunanställda med olika slags kompetenser från olika förvaltningar.

Vill få företag att växa

– Roligt att få denna roll eftersom det ligger i linje med vårt mål att Mark ska vara Bästa företagskommun. Vi vill ju göra det möjligt för företag att etablera sig, växa, och utvecklas här, säger hon.

– Fördelarna för företagen är många med det här arbetssättet. Företaget kommer att få träffa de funktioner i kommunen som man behöver ha kontakt med vid ett och samma tillfälle. Jag är övertygad om att det kommer att uppskattas av företaget - det blir tydligare och en stor tidsbesparing för företaget eftersom de slipper kontakta respektive enhet i olika steg. Under mötet med företaget fattas inga formella beslut, men målet är att genom en rådgivande dialog kunna komma fram till en tydlig indikation som kan leda vidare till formella ansökningar och ärenden.

Kompetensförsörjning gör tillväxt möjlig

Malin Silow ska jobba med att stärka samarbetet mellan skola och näringsliv.

– Just kompetensförsörjning anses otroligt viktigt inom näringslivet i Mark. Det bidrar till att företagen har tillgång till kvalificerad arbetskraft. Det möjliggör tillväxt och innovation och ökar konkurrenskraften i företagen. Vilket i sin tur lockar investeringar och företagsetableringar till kommunen som genererar en positiv ekonomisk utveckling och stärker företagsklimatet.

– Det görs redan otroligt mycket bra arbete så vi börjar inte från noll, utan jag ska fokusera på helheten genom utbildningskedjan - från grundskolan till vuxenutbildningen.

Stimulerande att få bidra till näringslivet

Vad tycker ni om de nya uppdragen?

– Jag tycker det känns jätteroligt att få utveckla kompetensen inom ett så viktigt område. Det är stimulerande att få vara med och bidra, säger Malin Silow och får medhåll av Camilla.

– Bästa företagskommun är ju målet och grunden för vårt arbete. Med rollerna blir det mer tydligt hur vi bidrar till målet, och det känns som att vi nu växlar upp arbetet.

Vilka förhoppningar har ni?

– Att det blir tydligare, enklare och smidigare för näringslivet i kontakterna med oss på kommunen. De företagare vi pratat med har applåderat vårt nya arbete och det känns jättebra, säger Camilla.

– Samverkan mellan skola och näringsliv är en väg till en mer hållbar framtid – det är som att investera i framtiden. Företagen får möjlighet att vara med och påverka utbildningen, och samtidigt får eleverna en insikt i vad arbetslivet faktiskt innebär, säger Malin.

Tillsammans-arbetet viktig grund

Både Malin och Camilla pekar på Marks Tillsammans-kultur som en bra grund för att lyckas.

– Tillsammans-kulturen är stark inom kommunen, det märks. Många, inte bara vi, tycker att arbetsdagar när vi får träffa kollegor från andra enheter och förvaltningar är extra stimulerande och givande.

Mer om Näringslivskontoret hittar du via länken nedanför på denna sida!

Publicerad av: Marks kommun