Mark utvecklar servicen till näringslivet

Näringslivshandläggarna Camilla Olsson och Malin Silow. Foto: Magnus Larsson

Foto: Näringslivshandläggarna Camilla Olsson och Malin Silow. Bild: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 15 juli 2022

En välkomstkommitté är Marks nya arbetssätt för att utveckla relationerna med näringslivet.
– Litet som att rulla ut röda mattan, att vi försöker ge bästa möjliga service till våra företag, berättar Camilla Olsson, näringslivsutvecklare.

Välkomstkommittén aktiveras av kommunens näringslivskontor vid mer komplexa ärenden som rör näringslivet, exempelvis etableringar och exploateringar. Syftet är att förenkla och snabba upp processen för företagen.

– Det typiska är ett ärende som vandrar mellan flera verksamheter och förvaltningar. Därför är lagspelet inom kommunen viktigt, att man får fingertoppskänsla för när välkomstkommittén kan vara aktuell, berättar Camilla Olsson.

Dukar upp ett smörgåsbord

Själva kommittén består av handplockade tjänstepersoner från de verksamheter som berörs av ärendet.

– Vi dukar upp ett smörgåsbord och samlar alla de funktioner inom kommunen som företaget är beroende av i sitt ärende till ett möte, för att lyssna på företagaren och berätta vad som ska hända, själva processen inom kommunen. De kan dra sitt ärende en gång istället för flera, vilket gör arbetet mer effektivt.

– Det handlar i slutändan om att företagens upplevelser av kommunens arbete ska förbättras. Relationen och dialogen är en jätteviktig aspekt i detta med ett gott näringslivsklimat.

Välkomstkommittén startade i slutet av förra året. Hittills har den hanterat en handfull ärenden, konstaterar Camilla Olsson och kollegan Malin Silow.

– Det blir en win-win-situation om vi kan underlätta för företagen i komplexa ärenden och samtidigt kan vi arbeta parallellt med flera ärenden, säger Malin Silow.

Dialogen i fokus

Grunden för välkomstkommittén är mötet och dialogen med företagen.

– Vi tror det blir tydligare, enklare och lättare när man träffas, kan ställa frågor och få svar från båda sidor

Även internt inom kommunen skapar metoden fördelar.

– Detta är ett utmärkt tillfälle att arbeta än mer tillsammans, lära oss komplexa processer av och med varandra. Det blir en högre service och ett internt lärande. Jag tror också det är roligare att arbeta så här.

Positivt från näringslivet

Responsen från näringslivet har varit mycket positiv.

– Ja, man tycker att detta blivit väldigt bra. Framförallt att kommunen samlar de funktioner företagen är beroende av. Sedan upplevs också att kommunen får en bättre förståelse för företagens situation och önskemål.

– Företagen värdesätter dialogen och effektiviteten. Och inte minst känslan av att kommunen vill väl och vill ge näringslivet bästa förutsättningar för att driva företag i Mark.

Mer information

Mer information om kommunens näringslivskontor hittar du på länken nedan.

Publicerad av: Marks kommun