Mark utvecklar stödet till unga

Foto: Kristina Chodor. Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 2 januari 2018

Vad behöver unga för hjälp när det är jobbigt hemma?
Det har varit kärnfrågan för Socialtjänsten i Mark som sedan ett år tillbaka arbetar med att förbättra stödet till barn och ungdomar.

Mark är en av fem kommuner i landet som deltagit i ett projekt tillsammans med barnrättsorganisationen Maskrosbarn. Målet är att bättre förstå situationen för unga med jobbiga hemförhållanden, för att kunna ge ett bättre stöd.
- Det kan handla om barn vars föräldrar lider av psykisk ohälsa eller missbruk, och som haft kontakt med socialtjänsten, berättar Kristina Chodor, chef för Familjeenheten i Mark, som är en del av socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Egna erfarenheter

Bland annat träffade deltagarna unga som haft det besvärligt och berättade om sina egna erfarenheter, och gav råd om förbättringar.
- Det handlar mycket om bättre information – att man lätt kommer i kontakt med socialtjänsten för att ge svar på ungas frågor. Även lagar och regler upplevs som svåra att förstå.
- Det finns många små enkla saker vi missar, som att verkligen se till att ungdomar känner till sina rättigheter.

Arbetar vidare

Det årslånga projektet har nyss avslutats. Individ- och familjeomsorgen kommer nu fortsätta arbeta vidare för att stärka stödet till unga i Mark.
- Min lärdom är att vi inom socialtjänsten ofta är för abstrakta. Ungdomar förstår inte alltid vad vi säger, de är dessutom utsatta och ibland rädda att tvingas flytta hemifrån, säger Kristina Chodor.

Vill lära mer av unga

- Vi vill lära oss mer av unga hur vi kan hjälpa dem på bästa sätt, inte vara en socialtjänst bakom stängda dörrar. Därför vill vi arbeta på annat sätt än att tänka i fyrkantiga banor, bli mer välkomnande.
Hon vill gärna se fler möten med unga i Mark.
- Vi behöver fånga upp ungdomarna, prata mer med dem för att få svar på hur vi kan göra mer eller hjälpa på annat sätt.

Publicerad av: Marks kommun