Snart startar tävlingen som ska utveckla Kinna

Senast uppdaterad den 2 april 2020

Snart startar ännu en etapp i det stora arbetet med att utveckla Kinna centrum – tävlingen som ska exploatera kvarteret Folkskolan intill Lyckeskolan.

Illustrationen här ovanför ger en vink om hur Kinna centrum kan se ut om några år: den nya Lyckeskolan med idrottshallar, parkeringshus intill samt det vitmarkerade kvarteret Folkskolan, med ett bostadshus som ett höjdmässigt blickfång - klicka här för en större bild.

- Jag tror det är bra för hela Mark att vi utvecklar och ser till att vi har ett livskraftigt centrum, det gör även andra orter attraktiva för inflyttning och etablering, säger kommunalrådet Tomas Johansson (M).

Planerna presenterades vid en pressträff i veckan efter att kommunstyrelsen fattat beslut. Kommunen går tillväga på samma sätt som området Smälteryd i Sätila, med en markanvisningstävling dit exploatörer får anmäla sitt intresse och där en jury sedan avgör vilka som väljs ut.

Målet är en vacker stadsdel till glädje för Markborna, och en förtätning av Kinna centrum. Totalt handlar det om 28 000 kvadratmeter bruttoarea som ska exploateras, med såväl hyres- som bostadsrätter samt kommersiella lokaler.

Fem delområden

Kvarteret Folkskolan är indelat i fem delområden i markanvisningstävlingen - se skiss nedan. I ett av dem finns möjlighet att bygga upp till 12 våningar högt, vilket skulle ge Kinna ett landmärke.

Kommunen har hållbarhetsperspektivet som fokus – såväl ekonomiskt, miljömässigt och socialt, i linje med det nationella Agenda 2030-arbetet som pågår.

- Vi vill ha ut så mycket som möjligt av marken, inte enbart ekonomiskt utan också kvalitativt, säger Victoria Bengtsson, chef för kommunens samhällsbyggnadsenhet.

Exploatörerna kommer även att kunna vara delaktiga i arbetet med detaljplanen för att forma en helhet för hela området.

Mer är på gång

Kvarteret Folkskolan är som nämnts en del i utvecklingen av Kinna centrum. Den nya Lyckeskolan är under uppbyggnad, intill väntar två nya idrottshallar och ett parkeringshus.

Dessutom är andra bostadsprojekt av privata exploatörer samt Marks Bostad aktuella. Malin Bexell, Samhällsbyggnadschef, trycker också på det viktiga att kommunen och privata aktörer arbetar tillsammans för att utveckla och stärka Mark.

- Det som är aktuellt i Kinna är superviktigt för Kinna men också för hela Mark. Vi vill skapa förutsättningar för att man ska kunna bo och verka i kommunen. Vi vill kort och gott sätta Mark på kartan.

Fakta tidplan

13 april: Markanvisningstävlingen startar.

13 september (nytt datum): Sista dag för inlämning av tävlingsförslag.

Augusti: Jury bedömer de inlämnade bidragen.

September: besked vilka vinnare som utsetts.

September: Arbetet med detaljplanen för kvarteret Folkskolan startar.

 

Klicka på skissen av kvarteret Folkskolan nedan för en större bild.

 

Publicerad av: Marks kommun