Markborna allt bättre på att sortera avfall

Rakel Martinsson, VA- och avfalls ingenjör på Marks kommun.

Foto: 96 procent av matavfallet hamnar i rätt påse, den vita biopåsen, hemma hos Markborna. Det är en stark förbättring, konstaterar Rakel Martinsson VA- och avfalls ingenjör på kommunen. Bild: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 8 juni 2018

Markborna har blivit allt bättre på att sortera sitt hushållsavfall – och bättre än andra kommuner med samma sopsystem.
Det visar den senaste mätningen.

Dels hamnar mer matavfall på rätt plats. 96 av matavfallet hamnar i den vita biopåsen, jämfört med 78 procent förra mätningen.
Dels hamnar mer restavfall på rätt plats– från 39 till 50 procent.

Markborna mer medvetna

Den förra mätningen gjordes 2014 och den senaste i november i fjol. I januari 2016 gick Mark över till ett system med två sopkärl – grönt för restavfall och brunt för matavfall.
Det har gjort Markborna mer medvetna och underlättat sorteringen, tror Rakel Martinsson VA- och avfalls ingenjör på kommunen.
- Ja, det blir mer tydligt var man ska slänga. Och omedvetet blir det bättre för det tar emot att slänga fel, när man har två sopkärl.

Färre förpackningar i sopkärlen

Att avfallet hamnar i rätt sopkärl betyder också att förpackningarna i kärlen minskar.
- Det är också positivt eftersom de ska slängas på återvinningsstationerna för att återvinnas så vi sparar på våra råvaror.

Matavfall återförs till jorden

Matavfallet ingår i sin tur i kretsloppet. Dels omvandlas det till gas, dels blir det gödningsmedel som återförs till åkermark.
- Tack till Markborna som är så bra på att använda de vita biopåsarna. Vi vet att de är mindre användarvänliga, men de är viktiga ur miljösynpunkt, säger Rakel Martinsson.

Går att förbättra

Marks resultat går att förbättras. Exempelvis, av det som slängs i restavfallspåsen utgörs 30 procent av förpackningar.
- Ja, vi kan bli bättre. Men det är inte så att vi är dåliga i Mark på nåt vis.

Publicerad av: Marks kommun