Markföretagare skänker spontanidrottsplats i Hyssna

Martin Ivarson, Mats Lilienberg, och Mikael Ivarson.

Foto: Markföretagarna Martin och Mikael Ivarson med kommundirektör Mats Lilienberg i mitten, med gåvoavtalet för den nya spontanidrottsplatsen i Hyssna. Fotograf: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 29 januari 2021

Hyssna kommer att få en spontanidrottsplats senare i år, tack vare en gåva från ett Markföretag till kommunen.

Spontanidrottsplatsen kommer att uppföras intill Hyssnaskolans idrottshall, öppen för alla och tillgänglig när som helst. Med sina dryga 31 gånger 18 meter blir det plats för inte minst en rad olika bollsporter som exempelvis fotboll och basket.
Bakom satsningen ligger Markföretagarna och Hyssnabröderna Martin och Mikael Ivarson.

Vill bidra

- Hyssna har ju en bra idrottshall idag och vi kände att vi ville vara med och bidra med något till orten. En spontanidrottsplats känns naturligt att finnas här. Så att få barn och unga att aktivera sig själva är vårt bidrag. Vi hoppas att den kan bli en naturlig samlingspunkt inte minst på kvällar och helger, berättar de.

Lokala företag bygger

Bröderna Ivarson anlitar i sin tur lokala företag att anlägga och bygga spontanidrottsplatsen på kommunens mark. Målet är att den ska vara klar i sommar. Då kommer den att överlämnas till kommunen i form av en gåva. Kommunen ansvarar därefter för drift och underhåll.
Nyligen skrevs gåvoavtalet under av Martin och Mikael Ivarson samt kommundirektör Mats Lilienberg.
- Jag är otroligt tacksam att de som företagare och boende i Hyssna vill ge något tillbaka både till sin hembygd och kommunen. Att de vill bidra och skänka denna gåvan är fantastiskt, säger Mats Lilienberg.

Ingen motprestation

Spontanidrottsplatsen ges alltså till kommunen utan något krav på motprestation. Marks kommun har tidigare tagit emot gåvor från utomstående i form av utsmyckningar. I kommunens riktlinjer anges för övrigt att gåvor av större värden (över ett halvt prisbasbelopp) ska regleras genom skriftliga avtal.

Publicerad av: Marks kommun