Marks fokus på utveckling med stadsarkitekt

Senast uppdaterad den 23 oktober 2020

Nästa steg för Marks utveckling och hållbara tillväxt blir nu med stadsarkitekten Lisa Heller.

Mark har under ett antal år saknat en roll som på ett övergripande sätt driver utvecklingen av kommunens tätorter. Med tillsättningen av Lisa Heller som stadsarkitekt kan detta utvecklingsarbete nu ta tydligare form.

Driv för samarbete och hållbar tillväxt

- Det känns extra bra att vi nu har en stadsarkitekt där vi ser Lisa Hellers tydliga driv och uttalade hållbarhetsprofil som en stor tillgång. Hennes erfarenhet av samarbete både inom kommunen och med närliggande kommuner och inte minst med de som bor och verkar i kommunen kommer att bidra till Marks utveckling och hållbara tillväxt på ett bra sätt, menar Malin Bexell förvaltningschef.

Visualisering av stadsbyggnadsprojekt

Närmast kommer Lisa Heller från Mariestads kommun där hon arbetat som planarkitekt men även varit internkonsult inom arkitekturfrågor för kommunens bygglovsenhet och arbetat med visualisering av olika stadsbyggnadsprojekt.

Lisa Heller som tillträde sin tjänst i mitten av oktober är utbildad arkitekt vid Chalmers med mastersstudierna på hållbara stadsomvandlingsprojekt och metoder för medskapandedesign.

Utvecklingsarbete som inkluderar alla kommunens tätorter

Lisa Hellers uppdrag på sikt kommer innebära ett utvecklingsarbete som inkluderar alla kommunens tätorter, men inledningsvis kommer fokus att ligga på kommunens centralort.

- Marks kommun befinner sig i ett spännande utvecklingsskede och det ska bli oerhört roligt att få vara en del i det, säger Lisa Heller.

Publicerad av: Marks kommun