Marks Gymnasieskola är årets bästa UF-skola

Senast uppdaterad den 23 mars 2020

Marks Gymnasieskola har i hård konkurrens utsetts till Region Älvsborgs bästa skola inom Ungt Företagande.

- Det är med glädje vi känner att det lokala näringslivet stöttar/pushar oss framåt. Under året har vi haft mer gemensamma event än någonsin. Flera av våra UF-företag har samarbetat med lokala företag, säger Johan Westerberg, biträdande rektor.

- Det har bland annat inneburit att flera innovativa produkter gjorda på restmaterial från industrin ”har sett dagens ljus”. Vi tycker om den utvecklingen och hoppas på en ökning av innovationer som bygger på samarbete mellan UF och näringslivet, säger Johan Westerberg, biträdande rektor. 

Marks Gymnasieskolas lokala UF-mässa på Kungsfors är ett exempel på eventen, där lärare och elever fick komma utanför skolans lokaler, och visa upp sig för målgrupper de annars inte kommer i kontakt med. 

Juryns motivering till utmärkelsen Årets UF-skola

”En inkluderande skola som framgångsrikt integrerat näringslivet på ett sätt som utvecklat både UF-företagandet och kommunen. Skolans positiva syn genomsyrar både lärare och skolledning och har lett till fler UF-elever, fler anordnade aktiviteter och en hög intygsnivå. Priset för Årets UF-skola går välförtjänt till Marks gymnasieskola.”

 

Övriga nominerade:

Realgymnasiet

Alströmergymnasiet

Kunskapskällan

Sven Eriksonsgymnasiet

Publicerad av: Marks kommun