Marks gymnasieskola återigen EU-ambassadör

Senast uppdaterad den 4 maj 2018

Förra året blev Marks gymnasium utnämnt till ambassadörsskola för Europaparlamentet och efter en ny utvärdering står det klart att skolan klarar kraven igen.

Tanken bakom ambassadörssatsningen är att öka kunskapen om EU bland lärare och elever och samtidigt främja en medvetenhet om Europa och parlamentarisk demokrati bland unga.

Marks gymnasieskola är en av totalt tjugotvå skolor i Sverige som klarar kriterierna för att bli ambassadörsskola och sammantaget i hela Europa är det tusen skolor som deltar.

Publicerad av: Marks kommun