Kampanjen #Metoo - Marks kommun arbetar förebyggande

Senast uppdaterad den 28 november 2017

I kampanjen #metoo har kvinnor över hela världen delat med sig av berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp. Marks kommun arbetar förebyggande och ser över arbetsgivarpolicyn.

Med anledning av #metoo, som har fått stort genomslag i sociala medier, vill vi betona att Marks kommun ska vara en trygg arbetsplats och att vi har nolltolerans mot trakasserier. Vi fokuserar nu på att lyfta förebyggande arbete i form av dialog om förhållningssätt och bemötande, både genom kompetensutveckling och utbildning. Som ett led i arbetet har kommunfullmäktige även beslutat att kommunens arbetsgivarpolicy ska ses över.

Kommungemensamma rutiner vid kränkande särbehandling i arbetslivet finns men kampanjen #metoo har lyft vikten av ett förebyggande arbete för att trakasserier inte ska förekomma.    

Mats Lilienberg
Kommunchef

Publicerad av: Marks kommun