Marks kommuns deltagande i Totalförsvarsövningen 2020

Senast uppdaterad den 29 januari 2020

Som en del i totalförsvarsövningen 2020 kommer nyckelpersoner inom Marks kommun att delta i kunskapshöjande krisövningar som äger rum den 30 januari samt den 7 februari.

Samtliga kommuner kommer, vid lite olika tidpunkter, att delta i total-försvarsövningen 2020 (TFÖ 2020). Det är en möjlighet för kommunerna att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare. Ett deltagande i övningen är ett sätt för kommunerna att uppfylla kraven i överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

– Det är positivt att vi samhällsaktörer för första gången på många år övar tillsammans i våra olika uppgifter. För en kommun som Mark så är uppdraget att hålla viktiga samhällsfunktioner igång, även vid krigsfara och under krig. Detta behöver vi planera och bemanna i fredstid. Men vi behöver framförallt öva för att bli robusta och kunna leverera till exempel omsorg och skola under störda förhållanden, där IT- och elbortfall är samhällsfunktioner som är utslagna vid konflikter vi ser i vår omvärld idag, säger Matilda Johansson, säkerhetschef i Marks kommun.

Två kunskapshöjande dagar för Marks kommun

Nyckelpersoner inom kommunen kommer alltså, som ett första steg i TFÖ 2020, att delta på två övningsdagar, den 30 januari samt den 7 februari. Båda dagarna är kunskapshöjande och övningen utgår från ett fiktivt scenario som används för TFÖ 2020 över hela landet.

Här kan du läsa tidigare publicerad information om TFÖ 2020.

Publicerad av: Marks kommun