Marks kommun följer sekretessen för smittade

Senast uppdaterad den 27 april 2020

Det har dykt upp frågor kring personer som kan ha blivit smittade av coronaviruset. Marks kommun lämnar inte ut sådana uppgifter. Anledningen är framförallt den patientsekretess som råder.

Tidigare har Västra Götalandsregionen informerat om att det finns bekräftade fall av Covid-19 i Mark. Men kommunen vet inte vem eller var i kommunen dessa bekräftade fall finns.

Med hänsyn till sekretessen samt den personliga integriteten kommer vi som kommun aldrig bekräfta eller kommentera sjukdomsfall bland medarbetare eller brukare. 

Det är endast den personal som vårdar eventuellt smittade brukare på kommunens boenden som kommer att informeras om att personen är smittad. Övrig personal kommer inte att få ta del av informationen.

Kommunen har beredskap och rutiner för att hantera situationen. Våra medarbetare har fått tydliga instruktioner om vad de ska göra vid kontakterna med personer som visar symtom på smitta.

Vi ber också kommuninvånarna att inte ställa den typen av frågor till personal som jobbar inom kommunens vård och omsorg, av respekt för ovanstående.

Publicerad av: Marks kommun