Marks kommun har vänt sjuktrenden

Senast uppdaterad den 30 oktober 2019

Tack vare proaktivt och genomgripande hälsoarbete sjunker nu sjuktalen hos de anställda inom Marks kommun. Rehabärendena har även blivit färre och mindre komplexa.

– Det är oerhört glädjande att se att siffrorna går åt rätt håll. Sjukfrånvaron har sjunkit, men vi har fortfarande arbete kvar att göra. Att minska sjukfrånvarokostnaderna är så klart en viktig del, men det handlar ju också om att vi ska vara en bra arbetsgivare. Omtänksamhet, arbetsmiljö och trivsel är viktiga ledord där, säger kommundirektör Mats Lilienberg.

 

Kommunen avsatte för tre år sedan pengar till ett tvåårigt projekt som syftat till att vända trenden och skapa friskare kommunala arbetsplatser. Syftet var att arbeta proaktivt med sjukfrånvaron och lyfta hälsofrågor generellt. I den senaste delårsrapporten går det att se att någonting har hänt.

 

Nu tre år senare kan man konstatera att sjukfrånvarosiffran sjunkit 1,6 procentenheter till 6.0 procent bland kommunens cirka 3500 medarbetare. Det går även att se att antalet rehabärenden har minskat och är mindre komplexa. Personalchef Roger Haglund berättar:

 

– I början av projektet märkte vi till exempel att man ofta tappade kontakten med de som var borta från jobbet, och då blir steget att komma tillbaka ofta längre. Här har vi gjort förändringar där vi aktivt söker upp de som är sjukskrivna och håller kontakt. Vi följer också upp korttidsfrånvaro på ett bättre sätt. På sätt och vis kan man kanske säga att vi gör det som vi borde ha gjort tidigare, säger han.

 

Mer om hälsoarbetet kan du läsa på Previas webbplats (extern länk)

https://www.previa.se/livet-och-jobbet/kommunen-vande-sjuktrend-till-halsofokus/

Publicerad av: Marks kommun