Marks kommun initierar samarbete med Chalmers

Senast uppdaterad den 27 september 2022

Under vecka 38 var 35 stycken arkitekt- och planerarstudenter från Chalmers på plats i Marks kommun. Besöket utgjorde startskottet för ett terminslångt samarbete med arkitekturskolan. – Vi är väldigt glada över möjligheten att få samarbeta med Marks kommun. Här finns en stor mångfald av olika geografiska sammanhang och vi har fått se ett starkt lokalt engagemang för lokalsamhällets utveckling under vårt besök i veckan, säger Nils Björling som är stadsbyggnadsforskare och lärare i kursen.

Hållbar utveckling bortom den urbana normen

Mastersstudenterna som var på plats i kommunen läser en kurs som heter ”Design and Planning for Sustainable Development in a Local Context” och som under de senaste tjugo åren har turnerat runt bland olika kommuner i framförallt Västsverige – i år kom turen till Mark.  Syftet med kursen för Chalmers del är att öka de snart färdigutbildade arkitekterna och planerarnas kunskaper och förståelse för vilka utvecklingsmöjligheter och -utmaningar som kan finnas i små och medelstora kommuner bortom storstäderna, samt att sätta dessa i relation till en långsiktigt hållbar utveckling. Kursen består av ett antal olika delar, där studenterna först ska skapa sig en förståelse för platsen de befinner sig på för att därefter sätta denna i relation till globala och nationella utvecklingstrender – sedan följer en avslutande fas, där studenterna genomför fördjupningsprojekt i vilka de föreslår hur olika platser runtom i kommunen skulle kunna utvecklas.

Ett värdefullt tillskott till kommunens planering

För Marks kommuns del utgör samarbetet med kursen en chans att få nya perspektiv på kommunens utveckling.  – Min förhoppning är att studenternas arbete ska resultera i välarbetade och visionära projekt som visar på hur olika platser runtom i kommunen skulle kunna utvecklas, som vi sedan kan inspireras av och bygga vidare på, säger Lisa Heller, stadsarkitekt.

– Vårt främsta medskick till Chalmers har varit att vi gärna vill se studentförslag i alla våra olika kommundelar – både för att vi vill få upp ögonen för utvecklingsmöjligheter i hela kommunen och för att det känns spännande om studenterna kan få chansen att sätta sig in i de ganska skilda geografier vi har runtom i kommunen, med helt olika förutsättningar. Hållbar utveckling är högst sannolikt inte samma sak i Öxabäck som i Sätila.

En fullspäckad introduktionsvecka

Studenternas första vecka i kommunen var en minst sagt fullspäckad upplevelse, med introduktionsföreläsning, stadsvandring i Kinna och Skene, bussrundtur i kommunen, en mingelkväll med ledande politiker och ett stort antal intervjuer för att börja skapa sig en förståelse för platsen – både med personer från kommunorganisationen och från näringsliv och organisationer runtom i kommunen.

– Efter att vi nu har varit på plats i veckan kommer studenterna analysera intervjuer och kartläggning. De kommande veckorna kommer studenterna, med utgångspunkt i förståelsen av ”den lokala situationen” formulera olika framtidsscenarier för Marks kommun och dess olika delar. Vi ser fram emot att komma tillbaka senare i höst.

I januari är det dags för utställning och presentationer!

Kursen och samarbetet avslutas med publika presentationer och en utställning på plats i Kinna den 13 januari nästa år – håll utkik efter inbjudan!

Publicerad av: Marks kommun