Marks kommun nominerad till GötaPriset

Senast uppdaterad den 3 februari 2017

Barn och utbildningsförvaltningen i Marks kommun har blivit nominerad till GötaPriset med projektet ”Visionen som gjorde skillnad: En lärmiljö för alla -en modern skola på vetenskaplig grund”. GötaPriset har sedan 1989 delats ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentligt sektor. Förutom äran belönas det vinnande projektet med en prischeck på 150 000 kronor. I år nominerades 33 av 468 insända bidrag.

Arbetet i kommunen startade 2013 med en nulägesanalys av skolor och förskolor. I korthet resulterade denna i slutsatsen att resultaten, likvärdigheten och den gemensamma värdegrunden behövde stärkas. Alla skolor och förskolor i kommunen omfattas, där drygt 6500 barn, elever, studerande och 1100 personal är verksamma.

I tidigt skede kontaktades Högskolan i Borås och Bengt Persson och hans forskarteam. Fokus för samarbetet var att skapa en gemensam definition ”en lärmiljö för alla” med inkludering som ett bärande begrepp.

Vikten av en engagerande vision

Utvecklingsarbetet är en förvaltningsövergripande satsning för att stärka resultat, likvärdighet och värdegrund. Genom samverkan med Högskolan i Borås har en gemensam syn på den gemensamma visionen utvecklats. Detta har lett till ökad måluppfyllelse. En viktig lärdom av arbetet är vikten att samlas kring en engagerande vision och vikten av uthållighet i arbetet som involverar alla.

Kvalitetsmässa 14-16 november

Nominerat projekt kommer att presenteras på Kvalitetsmässan den 14–16 november på Svenska Mässan i Göteborg. Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.  

Bakom GötaPriset står Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och Landsting, Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Publicerad av: Marks kommun