Marks kommun satsar på personalen

Senast uppdaterad den 8 december 2017

Från och med 2018 införs gratis kaffe och te för alla medarbetare i Marks kommun. Dessutom höjs friskvårdsbidraget till 2500 kronor. Positiva effekter på lång sikt står i fokus för satsningen.

Genom att införa gratis kaffe och te hoppas Marks kommun på ökad trivsel och därmed bättre arbetsmiljö. En annan vinst i sammanhanget är att kontanthanteringar minskar.

Friskvårdsbidrag med nya villkor

2018 höjs friskvårdsbidraget till 2500 kronor och samtidigt avskaffas dagens krav på delfinansiering av medarbetaren. 

Det är allt färre som utnyttjar friskvårdsbidraget och förhoppningen med dessa förändringar är att vända trenden och skapa förutsättningar för positiva effekter på medarbetarnas hälsa.

Långsiktigt fokus

Satsningen är en del i arbetet med att lyfta Marks kommun som en attraktiv arbetsgivare samt att skapa förutsättningar för att få ner sjuktalen inom kommunen.

- Förändringarna möjliggör framförallt positiva effekter på lång sikt. Både i form av förbättrad arbetsmiljö, friskare medarbetare och lägre personalomsättning, det är något som vi vill satsa och fokusera på. Säger Mats Lilienberg, kommunchef Marks kommun.

Publicerad av: Marks kommun