Marks kommun skapar ny enhet för arbetsmarknadsfrågor

Senast uppdaterad den 28 mars 2019

Med anledning av Arbetsförmedlingens förändrade organisation vill Marks kommun informera om att kommunen redan startat ett arbete med att skapa en helt ny sammanhållen enhet för arbetsmarknadsfrågor.

- Detta är en nysatsning för att möta Markbornas behov. Förslaget kommer att presenteras för de förtroendevalda under april/maj månad, säger Mats Lilienberg, kommundirektör i Mark.

Kommunens arbete påbörjades under förra året och innan Arbetsförmedlingens varslade om nedläggning av 130 kontor runtom i landet, däribland i Kinna.

Arbetsförmedlingen har aviserat om ett fördjupat samarbete med kommuner och myndigheter för att öka möjligheten till fysiska möten. Hur samarbetet kommer att se ut i Mark är inte klart i dagsläget, utan kommer att klarna efter samtal mellan parterna.

- Eftersom vi är inne i ett tidigt skede vet vi ännu inte var diskussionerna landar. Men jag är övertygad om att vi hittar en bra lösning eftersom Arbetsförmedlingens service är viktig för oss, säger Mats Lilienberg.

Publicerad av: Marks kommun