Marks kommun skriver på demokratideklaration

Senast uppdaterad den 15 september 2021

År 2021 är det 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige. Deklarationen syftar till att ena de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin.
– Jag har fått förmånen att skriva under deklarationen för kommunens räkning, säger Eva-Karin Torhem Arnell, ordförande i kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige.

Det som krävs för att leva upp till deklarationen är att vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer. Vi tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Vi behöver agera nu för att säkra en stark demokrati även i framtiden. Demokratin får aldrig tas för given.

För Mark innebär det här att det genomförts en hel del aktiviteter under året på temat. Förtroendevalda har varit ute i skolor, demokratisamtal har genomförts på äldreboenden, aktiviteter görs i samband med Mark Pride. Det hålls också en digital föreläsning för kommunens invånare i november för att nämna några av aktiviteterna.

Publicerad av: Marks kommun