Marks kommun söker offentliga julgranar

Peter Byhlin och Martin Eriksson i färd med att sätta fast julstjärnan på granen i Kinna. Foto: Magnus Larsson

Foto: Peter Byhlin och Martin Eriksson i färd med att sätta fast julstjärnan på granen i Kinna. Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 15 september 2022

Kommunen letar efter lämpliga granar att sätta ut på allmänna platser till julen 2022. Kanske är det just din gran vi letar efter!

Granen bör finnas maximalt cirka 20 meter från körbar yta och ha en höjd av minst cirka 8 meter.

En ersättning på 1000 kronor betalas ut om granen uppfyller våra krav.

Anser du att din gran skulle kunna vara aktuell får du gärna höra av dig med bilder och kontaktuppgifter via mejl till julgran@mark.se

Blir din gran aktuell hör vi av oss.

Publicerad av: Marks kommun