Marks kommun står stadigt i krisen

Senast uppdaterad den 9 april 2020

Kommunens ekonomi är stabil, utan lån och med en stor sparad slant i kassakistan. Därför kan ekonomichefen Karin Hydén konstatera:
- Det känns lugnt och tryggt. Vi har goda förutsättningar att klara det här läget.

Coronakrisen har slagit hårt mot företag, hushåll och samhällsekonomin i stort. Osäkerheten är just nu enorm över hur djup konjunkturnedgången blir. I det läget är Marks kommun en trygghet i stormen.

- Vi har inga lån, utan runt 400 miljoner i kassan och dessutom en checkkredit på 100 miljoner som vi kan utnyttja. Vi kommer inte ha några som helst problem att betala ut löner eller klara vår verksamhet, säger Karin Hydén.

Med den låga skuldsättningen sticker Marks kommun ut i jämförelse med många andra kommuner runt om i landet.

- Vi har ett väldigt bra läge och det är frukten av ett långsiktigt arbete där vi har varit aktsamma med pengarna.

Hjälp och lindring

Den svenska staten är i ett liknande läge och det ger ännu mer trygghet till Marks kommun, menar hon.

- Sverige har väldigt goda statsfinanser. Det möjliggör hjälp och lindring. Ett stödpaket till landets kommuner är redan beslutat och här får vi i Mark 50 miljoner kronor, varav 5 miljoner redan betalats ut. Detta är pengar som inte är öronmärkta utan som vi kan förfoga över. Och antagligen kan det komma fler stödpaket.

Marks kommun har samtidigt redan börjat ge stöttning till det lokala näringslivet. Nu finns det bland annat en möjlighet att dela upp betalningen av fakturor, eller helt få anstånd med en faktura från kommunen. Dessutom slipper företagaren då att betala ränta under tiden, något som annars är brukligt.

Vart är vi på väg?

Den stora osäkerheten om vart konjunkturen är på väg gör det väldigt svårt att bedöma hur årets och nästa års budget kommer att påverkas. Ett normalår som 2019 hade Marks kommun drygt 2 miljarder i skatteintäkter – men med exempelvis stigande arbetslöshet är frågan hur den siffran ser ut när året summeras.

- Här finns en jätteosäkerhet som vi inte har upplevt tidigare. En liknande osäkerhet finns även på kostnadssidan, vi vet ju inte i nuläget hur exempelvis försörjningsstödet kommer att se ut i höst.

Den 29 april kommer SKR (Sveriges kommuner och regioner) med en första prognos över det ekonomiska läget och det är läsning som blir högintressant för Karin Hydén.

- Då får vi en bild av hur detta påverkar oss och samhället.

Publicerad av: Marks kommun