Marks kommun stärker demokratin

Senast uppdaterad den 18 september 2019

Nu stärker Marks kommun demokratin ytterligare. Från och med idag kan allmänheten ta del av alla icke sekretessbelagda handlingar inför möten i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen – direkt på mark.se.
-Det är en modern service som gör att vi förbättrar transparensen. Förhoppningsvis bidrar det till att öka intresset för den lokala politiken, säger Lars Landrö, kommunens kanslichef.

Allmänheten kan som bekant ta del av alla kallelser och protokoll rörande politiska möten på mark.se. Däremot har det fram till nu inte gått att hitta några handlingar kopplade till respektive möte på webben. En ny teknisk lösning innebär att samtliga handlingar (som inte är sekretessbelagda) inför möten i KF och KS blir tillgängliga på kommunens webbplats.

Försök under hösten

Initiativet kommer från Marks politiker, och kommer att prövas under hösten. Målgruppen är alla markbor, inklusive media och politiker.

-Politikerna har redan tidigare haft direkt tillgång handlingarna, men nu når vi alla intresserade markbor, säger Lars Landrö.

Vid årsskiftet ska projektet utvärderas. Då undersöks bland annat hur den administrativa bördan påverkas.

-Vi tror att administrationen faktiskt kommer att minska något totalt sett. Till exempel kommer media inte längre behöver vända sig till handläggare för att begära ut handlingar inför ett fullmäktigemöte.

En annan viktig faktor i utvärderingen blir hur stort intresset faktiskt är för den nya servicen.

-Om allt faller väl ut kan vi sedan utöka detta till att gälla samtliga nämnder i Marks kommun.

 

Klicka här för att hitta ärendelistor, protokoll och handlingar.

Publicerad av: Marks kommun