Marks kommun startar krisledningsorganisation

Senast uppdaterad den 17 mars 2020

Med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 och de konsekvenser ett stort personalbortfall skulle kunna få på de kommunala verksamheterna har Marks kommun idag startat upp en kommungemensam krisledningsorganisation.

Vissa delar av verksamheten har sedan en tid tillbaka redan arbetat i en krisledningsorganisation som till exempel socialförvaltningen, teknik- och serviceförvaltningen samt kommunikationsenheten.

Krisledningsnämnden kommer att samlas idag för att få en samlad informationsbild om kommunens arbete avseende covid-19.

 

– Vi gör detta för att vi i lugn och ro ska kunna förbereda oss för en jobbigare situation med personalförsörjningen. Vi har en fullt fungerande verksamhet idag, men det kan uppstå utmaningar kommande veckor, säger kommundirektör Mats Lilienberg.

 

Texten uppdateras.

Publicerad av: Marks kommun