Marks kommun tar över stafettpinnen för Agenda 2030

Senast uppdaterad den 26 april 2019

Marks kommun är en av de 90 kommuner och regioner som deltar i svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Genom projektet får deltagarna ta del av utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyte om Agenda 2030.

Den 24 april tog kommunen ytterligare ett steg i sitt arbete med Agendan genom en utbildningsdag inom ramen för Glokala Sverige. Ledande politiker och tjänstepersoner fick då ta del av en föreläsning och workshop om Agenda 2030 som leddes av Kerstin Söderström från svenska FN-förbundet. Åhörarna inspirerades av flera goda exempel från andra kommuner, vilket ledde till intressanta diskussioner om hur Marks kommun skulle kunna utforma sitt arbete med de globala hållbarhetsmålen. I slutet av dagen tog kommunstyrelsens ordförande Lisa Dahlberg emot en symbolisk stafettpinne för Agenda 2030 med syfte att visa att kommunen satsar på hållbarhetsfrågor.

En viktig del i Agenda 2030 är att genomförandet ska ske i partnerskap med alla som vill och kan bidra. Vill du lära dig mer om de 17 globala hållbarhetsmålen? Läs mer på FN-förbundets hemsida.

Publicerad av: Marks kommun