Marks kommun underlättar för företagen i utmanande tider

Senast uppdaterad den 14 maj 2020

Marks kommun har beslutat underlätta för det lokala näringslivet med flera åtgärder: snabbare betalning av fakturor, anstånd med fakturor från kommunen samt tidigarelagda investeringar.

Med anledning av den utmanande situationen för näringslivet på grund av Coronaviruset är det viktigt att de lokala företagen och föreningarna känner ett stöd från kommunen. 

För närvarande arbetar kommunen med att kartlägga de åtgärder som mest underlättar för näringslivet. Som ett första steg har Marks kommun tagit beslut om följande åtgärder: 

Snabbare betalning av leverantörsfakturor från kommunen

Kommunen öppnar upp för att förkorta betaltiden till kommunens leverantörer för att på så sätt bidra till att stärka företagens likviditet.

De företag som nu möter ekonomiska utmaningar kan ta kontakt med kommunen för att anmäla sitt behov. Mindre företag med lokal förankring kommer att prioriteras. En förutsättning är att varan eller tjänsten är levererad och att betalningen är godkänd av ansvarig chef.
Mejla uppgifter om leverantörsnamn, fakturanummer och belopp till: Kassainfo@mark.se så kommer vi att titta på detta omgående.

Anstånd med, eller uppdelning av, fakturor utställda av Marks kommun

Kommunen kan ge anstånd eller möjlighet till att dela upp betalning av fakturor. Varje företag måste dock ta kontakt med kommunen för att begära detta. Bedömningen görs från fall till fall utifrån gällande regelverk och företagets situation.

Mejla uppgifter om kundnummer, organisationsnummer, fakturanummer och eventuellt ärendenummer till: kundreskontra@mark.se så kommer vi att titta på detta omgående.

Tidigarelagda kommunala investeringar

Genom denna åtgärd kan fler företag inom bygg- och hantverksbranschen att fortsätta verka som under normala förhållanden. Vi går nu igenom vilka av de beslutade projekten som kan tidigareläggas. Redan nu har underhållsarbeten tidigarelagts.

Förtur i bygglovsärenden
Lokala företag i Mark som har ett bygglovsärende kommer att få sitt ärende prioriterat, dvs en förtur, om behovet uppstår för att underlätta att lokala företag kan upprätthålla sin verksamhet.

Giltighetstid
Besluten ovan gäller i första hand till och med 31 augusti 2020.

 

I länkarna nedan finner du information om andra åtgärder Marks kommun utfört för att underlätta för företagarna.  

Snabbare hantering gällande uteserveringar i Marks kommun

Marks kommun gör undantag och tillåter avgiftsfri torghandel

Publicerad av: Marks kommun