Marks kommun utökar stödet till näringslivet i coronatider

Senast uppdaterad den 9 juni 2020

Kommunen tar bort den årliga tillsynsavgiften för stadigvarande serveringstillstånd för företag för år 2020. Syftet bakom beslutet är att underlätta för de som drabbas ekonomiskt som en följd av coronapandemin.

Som en följd av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 har många företag hamnat i en tuff ekonomisk sits. Marks kommun har därför redan tidigare genomfört en rad olika åtgärder för att stödja det lokala näringslivet: bland annat snabbare betalning av fakturor, anstånd med betalning av fakturor från kommunen samt tidigarelagda investeringar.

Till den listan kan nu läggas ytterligare en åtgärd, som innebär att Marks kommun inte tar ut några årliga tillsynsavgifter från företag för stadigvarande alkoholserveringstillstånd för år 2020.

 

Här kan du läsa mer om hur Marks komun underlättar för näringslivet.

Publicerad av: Marks kommun