Marks kommunfullmäktige uppmärksammar 100 år av lika rösträtt

Senast uppdaterad den 23 september 2021

Hösten år 1921 var första gången som både män och kvinnor fick rösta i riksdagsvalet, samt rösta in kvinnliga ledamöter i riksdagen. Vid sammanträdet idag 23/9 2021 uppmärksammas det av Marks kommunfullmäktige.
– Vi kommer visa en kort film om vår demokratis historia sedan säger jag några ord i sammanhanget, säger Eva-Karin Torhem Arnell, ordförande i kommunfullmäktige.

Under 1910-talet blåste förändringens demokratiska vindar i Sverige. Det fanns till exempel en regel om att man var tvungen att ha en viss förmögenhet för att få rösta, som togs bort.

Inför valet 1921 fick alltså även kvinnor, inte bara män, rösta. Däremot var åldern för att rösta satt till 23 år, vilket gjorde att bara drygt halva befolkningen fick rösta. Till skillnad mot tre fjärdedelar av befolkningen som får rösta idag.

Marks kommun firar i år 50 år som kommun i sin nuvarande form, och första lokalvalet som sådan genomfördes 1973. Vid kommunfullmäktige i slutet av augusti 1973 fanns 49 ledamöter, varav sju var tjänstgörande suppleanter. Av de 42 ordinarie vid mötet var sju kvinnor. Sedan valen 2002 och fram till idag har Marks kommun haft högre representation kvinnor i kommunfullmäktige än snittet för Sverige. Bland annat är både kommunstyrelsens ordförande och kommunfullmäktiges dito, kvinnor.

– Det känns självklart för oss idag att vi har allmän och lika rösträtt. Vi får inte glömma att det inte var något som man ”fick”. Jag är evigt tacksam för dem som kämpade och gjorde det möjligt, kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén.

 

Via den här videolänken kan du följa kvällens kommunfullmäktige, med start kl 18. 

Publicerad av: Marks kommun