Marks nya arbetsmarknadsenhet vill öka samarbetet

Sara Dahlin, chef för arbetsmarknadsenheten på Marks kommun.

Foto: Sara Dahlin, chef för arbetsmarknadsenheten på Marks kommun.

Senast uppdaterad den 6 mars 2020

En satsning för att fler ska få in en fot på arbetsmarknaden i Mark och med en nyinflyttad chef på plats - Sara Dahlin ansvarar för kommunens nystartade verksamheten med fokus på arbetsmarknad och integration.
- Samarbete är vårt nyckelord, vi ska vara kittet mellan andra aktörer på arbetsmarknaden, säger hon.

Arbetsmarknadsenheten drog igång efter årsskiftet och samlar många olika uppdrag under samma tak: det handlar om vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor, arbetsmarknadspolitiska insatser, integration, flyktingmottagning, svenska för invandrare, studie- och yrkesvägledning samt feriearbete.

I februari anlände chefen Sara Dahlin. Och hon gillar sin första tid i Mark.

- Här är väldigt fin natur, med trevliga människor och jag har fått ett härligt bemötande. När jag dessutom nu får möjlighet att vara med och bygga upp något spännande från grunden var valet ganska lätt.

”Vi ska rusta människan”

Organisatoriskt ligger arbetsmarknadsenheten under barn- och utbildningsförvaltningen och förklaringen till det är enkel, enligt Sara Dahlin.

- Om man befinner sig en bit ifrån arbetsmarknaden beror det ofta på samverkande faktorer som exempelvis både hälsa och utbildningsnivå. Då behöver vi också ta ett mer samlat grepp på utmaningarna. Vi ska ge det stöd som behövs för att individen ska få rätt förutsättningar för arbete, vi ska rusta människan och på så sätt korta vägen till jobb.

Ett engagerat näringsliv

Sara Dahlin lyfter fram samarbete som avgörande för framgång. Hon menar att arbetsmarknadsenheten inte kan åstadkomma förändring på egen hand, men tillsammans med näringslivet, arbetsförmedling och lokala initiativ kan framgång nås.

- Vi ska komplettera befintliga aktörer, som exempelvis arbetsförmedlingen. Vi kommer även att jobba tillsammans med bland annat Naturvårdslaget från Marks kommun.

En annan given samarbetspartner blir näringslivet i Mark.

- Vi har ju ett väldigt engagerat näringsliv här och vi finns dessutom i en spännande och stark region, så mycket kan göras. Vi vill ännu tydligare ställa frågan till företagen: vilka kunskapskrav ställer ni?

Publicerad av: Marks kommun