Välj vem som ska få Marks Miljöpris

Håkan Andersson och Peter Branshøj, Miljönämnden i Mark.

Foto: Håkan Andersson och Peter Branshøj, Miljönämnden i Mark, hoppas få fler som värnar miljön med det nya Miljöpriset. Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 2 januari 2020

Marks kommun har instiftat ett nytt Miljöpris. Nu kan du föreslå vem eller vilka som ska få det.

Det är Miljönämnden i Mark som instiftat priset.

Unga i Fritsla bakom idén

Ursprunget till priset kommer från Peter Branshøj, vice ordförande (M) i miljönämnden. Han fick idén efter att ha läst om några ungdomar i Fritsla som på eget initiativ rensade skräp i Häggån.

- Grabbarna i Fritsla tog ett eget och berömvärt initiativ som vi ansåg skulle belönas. Detta i sin tur ledde till ett årligt pris att utdelas vid Nationaldagen den 6 juni, berättar han.

Vill få fler att värna om miljön

Avsikten med Marks Miljöpris är att belöna någon eller några som på förtjänstfullt sätt gjort en insats för miljön i Marks kommun.

Priset delas ut för att uppmärksamma goda exempel och initiativ för att bevara och uppnå en god miljö i kommun.

Prisbeloppet är 5 000 kronor jämte ett diplom.

- Jag vill få fler att värna om miljön. Till exempel genom att unga förebilder uppmärksammas genom det nya Miljöpriset, säger Håkan Andersson, ordförande i miljönämnden (S).

Föreslå pristagare

Vem som helst kan nominera pristagare. Klicka på länken nedan på denna sida för att komma till sidan där du föreslår pristagare.

OBS! Senast den 31 mars skall förslag till pristagare vara inlämnade till Miljönämnden.

Miljönämnden utgör jury och utser pristagare.

Kriterier för Marks Miljöpris

Pristagare ska uppfylla minst en av följande punkter:

  • Någon som ökat miljömedvetenheten och miljöengagemanget i samhället,
  • Någon som bidragit till god stads- eller boendemiljö,
  • Någon som bidragit till naturvårdande insatser,
  • Någon som visat stort engagemang för miljö- och naturvårdsfrågor och verkar
  • därefter.

Publicerad av: Marks kommun