Mats Lilienberg lämnar Marks kommun

Senast uppdaterad den 20 februari 2021

Efter tre och ett halvt år slutar Mats Lilienberg som kommundirektör i Marks kommun.

Beslutet att kommunen och Mats Lilienberg går skilda vägar har fattats i samförstånd mellan parterna. 

– Jag tackar Mats för hans tid som kommundirektör i Mark, säger kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén (S). 

Mats Lilienberg befrias från sitt arbete med omedelbar verkanUppgörelsen innebär att han ersätts med tolv månadslöner samt en avsättning på 100 000 kronor till en tjänstepension. Lilienbergs månadslön är 104 150 kronor. 

 Jag är medveten om att detta kostar mycket skattepengar. Samtidigt är det viktigt att Marks kommun gör rätt för sig och följer gällande avtal, lagar och den praxis som finns på svensk arbetsmarknad. Sett ur det perspektivet kan jag konstatera att kommunen har tecknat ett avtal som ligger i linje med vad man kan förvänta sig, säger Jessica Rodén. 

Arbetet med att rekrytera en ny kommundirektör startar omgåendeEn tillförordnad kommundirektör kommer att tillsättas inom kort. 

Publicerad av: Marks kommun