Matsvinnet minskar i Marks kommun

Senast uppdaterad den 29 september 2020

Matsvinnet på Marks kommuns skolor och omsorgsboenden har det senaste året minskat från 53 gram per portion till 47 gram.
- Målet är att bidra ännu bättre till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi har en bra trend, men mycket hårt arbete återstår, säger Katarina Valeria Petersson, verksamhetschef på teknik- och serviceförvaltningen.

Idag är det den internationella matsvinnsdagen, den första i sitt slag. Bakgrunden är att matsvinn är ett resursslöseri med stor miljöpåverkan. År 2019 antogs därför en ny internationell dag för att uppmärksamma matsvinnets konsekvenser och möjliga lösningar. Sedan dess är alltså den 29 september varje år "The International Day of Awareness of Food Loss and Waste" eller "Internationella matsvinnsdagen" på svenska.

Lokalproducerat och näringsriktigt

Marks kommun arbetar redan med stort fokus på lokalproducerad, näringsriktig och hållbar mat. I år startade även ett övergripande projekt inom kommunen med utökat fokus på att minska matsvinnet. Målet för 2021 är en minskning från 53 gram till 43 gram matsvinn per portion och till 2030 är målet att matsvinnet ska halveras.

I matsvinnsprojektet samarbetar teknik- och serviceförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen med att genomföra en rad åtgärder för att minska såväl matsvinn som kostnader för näringsriktig skolmat.

- Samtidigt som vi ska minska matsvinnet ska vi också fortsätta arbeta för en hög matkvalitet i skolan och omsorgen, och det är väldigt viktigt att både barn och äldre i Marks kommun får fortsatt god och näringsriktig mat, säger Katarina Valeria Petersson.

 

Mer information om matsvinn

Inom kort kommer det att finnas statistik och mer informaton kring matsvinnet i Marks kommun samlat här på mark.se - håll utkik!

 

Fakta: Matsvinn i Sverige

2018 köpte Sveriges kommuner in livsmedel till ett värde av knappt sju miljarder kronor per år. Jämfört med Sveriges totala privata livsmedelskonsumtion på 241 miljarder kronor motsvarar detta cirka 3 procent.

Varje år slänger vi i hushållen cirka 19 kilo fullt ätbar mat per person och 26 kilo mat och dryck hälls ut i vasken. Det motsvarar utsläpp av växthusgaser från 360 000 bilar.

Publicerad av: Marks kommun