Maxtaxan inom vård och omsorg förändras

Senast uppdaterad den 22 juni 2016

Kommunfullmäktige har den 16 juni 2016 beslutat att från och med den 1 juli 2016 höja maxtaxan från 1 772 kr till 1 882 kr per månad.

Det förbehållsbelopp och avgiftsutrymme som vi tidigare beräknat, utifrån dina uppgifter, är fortfarande detsamma.

För dig som har ett avgiftsutrymme som är 1 772 kr eller större, innebär kommunfullmäktiges beslut att du kan få upp till 110 kr mer att betala per månad i avgift, beroende på omfattningen av dina insatser. Dock max 1 882 kr. Detta gäller dina avgifter från och med den 1 juli 2016.

För den som vill överklaga kommunfullmäktiges beslut, finns möjlighet att begära laglighetsprövning fram till den 12 juli 2016. Ett överklagande ska ske skriftligt och skickas till Förvaltningsrätten i Jönköping, Box 2201, 550 02 Jönköping.

Läs mer på:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/departementsserien/hojt-avgiftstak-for-avgift-enligt_H3B423

Publicerad av: Marks kommun