Med anledning av en ökad efterfrågan på information om socialtjänstens arbete och LVU

Senast uppdaterad den 16 februari 2022

Den senaste tidens desinformationskampanj som pågått bland annat på sociala medier, och där det framförs falska uppgifter om socialtjänstens arbete, har ökat behovet av korrekt information även för enskilda personer.

Ett viktigt budskap i den information som nu görs tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats är att svensk socialtjänst arbetar för att barn ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Den stora merparten av den hjälp som socialtjänsten erbjuder och beslutar om är frivillig och genomförs i samarbete med barn och föräldrar. Utgångspunkten för socialtjänsten är att stötta familjen.

(Texten i den här nyheten kommer från ett pressmeddelande från Socialstyrelsen. Klicka på den här länken för att komma till pressmeddelandet.)

I den här länken på Socialstyrelsens webbplats kan du få information om svensk socialtjänst på flera språk.

I den här länken från Socialstyrelsen finns frågor och svar om omhändertagande av barn enligt LVU.

I den här länken på mark.se finns mer information om hur Marks kommun jobbar med barn, unga och familjer.

Publicerad av: Marks kommun