Med ett starkt näringsliv i fokus

Näringslivskontorets Camilla Olsson, Maya Hultgren Saksi och Malin Silow.

Foto: Näringslivskontorets Camilla Olsson, Maya Hultgren Saksi och Malin Silow. Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 22 april 2020

På näringslivskontoret är pulsen hög, det är många aktiviteter som drivs och efterfrågan på hjälp är hög när Corona krisen nu sätter alla på prov.

Telefonen ringer ständigt och kollegorna stämmer av med varandra timme för timme. Sedan Corona slog till har de två näringslivsutvecklarna Camilla Olsson och Malin Silow tillsammans med kommunikations-och näringslivschef Maya Saksi fullt upp. Nu får man förstärkning utifrån för att hinna med uppdraget gentemot näringslivet.

En hub, ett nav, en spindel i nätet

Grunduppdraget för näringslivskontoret är att verka för ett starkt näringsliv här i Mark, det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag. Som en hub, ett nav eller en spindel i nätet verkar näringslivskontoret med frågor som service, rådgivning, möjligheter & problemlösning både mot företagen såväl som mot de interna avdelningarna på kommunen.

-Den personliga kontakten och dialogen med företagen är viktig och det blir tydligt att vi har goda relationer med företagen då vi nu under Corona lyckats startat olika branschmöten. Här är en chans för oss att lyssna in behoven, lägga pusslet hur krisen slår och hur vi kan hjälpas åt att få företagen att överleva, säger Camilla Olsson, näringslivsutvecklare.

-För att stötta företagen har vi bland annat tillsammans med organisationen Företagarna i Mark och Borås Kommun startat Företagsakuten - en telefonjour där vi vägleder företag till rätt kompetens kring permitteringar, skattelättnader, juridiska och andra seniora frågor, fortsätter Maya Hultgren Saksi, kommunikations – och näringslivschef.
- Trycket är högt och vi får många samtal säger Camilla Olsson
-Utöver det erbjuder vi företagare gratis upplåtelser av uteserveringar respektive torghandel under 2020 och ger även anstånd till kommunala fakturor flikar näringslivsutvecklare Malin Silow in.

-Kvalitet är viktigt för oss och tack vare att vi ingår i ett flertal nationella, regionala och lokala nätverk har vi bredare och djupare kompetens, vi kan bolla tankar och idéer och nu under Corona har vi veckovisa avstämningar med varandra för att få en större helhetsbild, säger Camilla Olsson.

”Vi vill att Marks kommun ska ha länets bästa företagsklimat. Varje person som jobbar inom kommunen är ambassadör och har betydelse för vad företag och allmänhet tycker om kommunen.”

Det är viktigt att inse att en kommun behöver samarbeta med företagen för att få ett mer hållbart samhälle. Företagens vinster är ett fundament för samhällets välstånd, de är de som med skatteintäkter betalar vår skola, omsorg och till syvende och sist vår lön.
- Vi behöver alla som jobbar på kommunen se oss själva som ambassadörer för kommunorganisationen.  Oavsett vem vi träffar gör vi vårt yttersta för att möta de behov som finns.

 

Text: Jenny Wulf

Foto: Magnus Larsson

Publicerad av: Marks kommun