"Medarbetarna är riktiga hjältar"

Senast uppdaterad den 9 december 2021

Personalbrist, munskydd åtta timmar per dag och oro för att insjukna – den pågående pandemin sätter flera av kommunens verksamheter på tuffa prov.
-Vår personal gör ett fantastiskt jobb, säger Erika Agnarsson, chef för äldreomsorgen i Marks kommun.

I tisdags skärptes rekommendationerna igen från Folkhälsomyndigheten och faktum kvarstår: pandemin är långt ifrån över. Och det märks just nu för flera av kommunens verksamheter.

- Vi har ett tufft läge, det är stora problem med personalförsörjningen. Det beror framförallt på höga sjuktal, men även exempelvis vab och liknande. Samtidigt har vårdtyngden ökat ordentligt, vi har en hög beläggning på våra boenden nu, säger Erika Agnarsson.

Ställer upp i alla väder

Hon beskriver vardagen i omsorgen som "ansträngd"- och hyllar sina medarbetare.

- Vi har aldrig riktigt släppt på kraven med skyddsutrustning. Vi hade ett litet uppehåll på munskydd i vissa utrymmen, men nu är det tillbaka. Arbetar du en hel dag är det i stort sett åtta timmar med munskydd på och det är riktigt jobbigt. Men mina medarbetare är väldigt duktiga på att följa hygienreglerna. Personalen är riktiga hjältar, som alltid ställer upp för sina kollegor och boende.

Det märktes exempelvis när snön nyligen slog till med full kraft.

- När det var snöstorm valde flera ur personalen att sova över på jobbet för att inte riskera att inte finnas till där dagen efter. Vi har en underbar lojalitet och det är ett oerhört meningsfullt arbete vi utför.

Behöver bli fler

Just nu handlar restriktionerna mycket om hygienkontroll, att hålla avstånd och få besökare att respektera reglerna vid besök: här krävs planerade besök, med munskydd på vägen in till rummet.

Erika Agnarsson konstaterar att äldreomsorgen totalt sätt hanterar pandemin väl.

- Vi har en väldigt bra organisation, men vi behöver också fler anställda. Vi har klarat oss utan större sjukdomsutbrott, den stora risken för oss är istället att vi inte har tillräckligt mycket personal framåt. Vi finns här för den som längtar efter ett otroligt meningsfullt och engagerande arbete.

Förskolor drabbas

Även i Marks skolor sätter pandemin ett tydligt avtryck. På ett liknande sätt som inom äldreomsorgen är det personalbristen som spökar även här.

- Ja, vi har många ordinarie anställda borta och det är en stor brist på vikarier. Detta slår ojämnt mellan olika skolor och just mindre enheter och förskolor drabbas hårt, säger Caroline Ekberg, verksamhetschef för förskolor och skolor upp till årskurs sex.

Hon menar att skolan nu återgår till det läget som var i våras, men det blir ingen jätteomställning på grund av de senaste restriktionerna.

- Det är tufft är att upprätthålla den ordinarie verksamheten, dagarna blir oförutsägbara. Det finns självklart också en oro för covid hos personalen, även om det har lugnat sig i och med vaccineringen.

Barnen får sin utbildning

Skolan fungerar dock sammantaget som den ska och barnen i Mark får sin utbildning varje dag. Barn- och utbildningsförvaltningen har kontinuerlig kontakt med smittskydd i regionen genom covid-samordnaren Michaela Johansson och nu arbetar verksamheterna bland annat med riskbedömningar utifrån nya rekommendationer.

- Ja, mina medarbetare gör ett strålande arbete och är fantastiska. Man önskar verkligen att pandemin ska försvinna, men vi har samtidigt vant oss att klara detta i vår vardag. Så istället håller vi hålla andan uppe och fortsätter att kämpa, säger Caroline Ekberg.

Publicerad av: Marks kommun