Medborgare nöjda med skolan i Mark

Senast uppdaterad den 14 december 2020

Utbildning är ett av de områden kommunens invånare är nöjda med. Det visar en medborgarundersökning, där drygt 500 Markbor deltagit. De verksamheter som drivs av kommunen får godkänt eller mer på alla områden.

– Det är jättekul att kommunens invånare är nöjda med kommunens skolor och förskolor. Men bara för det kommer vi inte att vila, utan vi jobbar hela tiden för att bli ännu bättre. Det som är extra roligt i just den här undersökningen är att se att vi ligger en bit över snittet när det kommer till gymnasieskolan, säger Mari Sandell Molander, förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen.

Under hösten 2020 har drygt 500 av kommunens medborgare mellan 18-84 år svarat på enkät om hur de upplever att det är att bo och leva i Marks kommun. Enkäten har genomförts av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Marks kommun, och undersöker hur medborgarna upplever tre olika områden:

  • Hur medborgarna ser på Marks kommun som en plats att bo och leva på
  • Hur medborgarna i Marks kommun ser på kommunens verksamheter
  • Hur medborgarna i Marks kommun ser på sitt inflytande i kommunen

Senast deltog kommunen i undersökningen 2014. Svaren i enkäten visar på medborgarnas attityd och upplevelse av kommunen, men är inte nödvändigtvis baserade på erfarenhet.

Publicerad av: Marks kommun