Medborgarlöftet 2019: ökad trygghet på Hedboområdet

Ulf Dahlberg, Marks Bostads AB:s ordförande (S), Tomas Stakeberg Jansson Lokalpolisområdeschef, och Lisa Dahlberg, kommunstyrelsens ordförande (S) är glada över det fortsatta samarbetet för ökad trygghet i Mark.

Foto: Ulf Dahlberg, Marks Bostads AB:s ordförande (S), Tomas Stakeberg Jansson Lokalpolisområdeschef, och Lisa Dahlberg, kommunstyrelsens ordförande (S) är glada över det fortsatta samarbetet för ökad trygghet i Mark. Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 29 mars 2019

Årets medborgarlöfte från kommunen, polisen och Marks Bostad kommer att fokuseras på att öka tryggheten inom bostadsområdet Hedbo i Skene.

Det står klart efter att de tre parterna undertecknat löftet under fredagen.

- Det är jätteviktigt att vi samarbetar med polisen, bostadsbolaget och Markborna i trygghetsfrågor. De aktiviteter vi gör och de erfarenheter vi skaffar kan appliceras på andra områden i Mark, säger Lisa dahlberg, kommunstyrelsens ordförande (S).

Grannsamverkan på Hedbo
Flerbostadshusen på Hedbovägen och Axel Bergengrensgatan består av drygt tvåhundra lägenheter med stor etnisk och kulturell mångfald bland de boende. Lägesbilden visar att den upplevda otryggheten på området är omfattande.

Därför vill nu kommunen, polisen och Marks Bostad tillsammans med de boende på området skapa gemensamma mötesplatser för samvaro under plattformen Grannsamverkan Hedbo.

- Det är jätteviktigt för våra boende att de känner sig trygga och trivs. Därför vill vi skapa en öppen och välkomnande miljö i våra bostadsområden, säger Uld Dahlberg, ordförande i Marks Bostads AB (S).

Så ser löftet ut
Polisen, Marks kommun och MBAB samverkar kring följande punkter:

  • Presentera och initiera grannsamverkansmodellen i flerfamiljshusen på Hedbo.
  • Bistå i att organisera och medverka i en områdesdag på Hedbo under 2019, Hedbodagen.
  • Tillsammans med de boende initiera, planera och genomföra en årlig trygghetsvandring på Hedbo i syfte att stärka tryggheten på området.
  • Starta upp och vara delaktiga i en kontinuerlig mötesplats i kvarterslokalen som MBAB tillhandahåller med de boendes intresse som fokus.

Vill öka gemenskapen
Genom fasta mötesplatser och kontinuerlig dialog med de boende på Hedbo önskar vi öka gemenskapen både mellan de boende och med samverkansparterna (kommun, polis och bostadsbolag).

Polisen, Marks kommun och Marks Bostad kommer att kommunicera ut till kommuninvånarna hur arbetet fortskrider.

Om Medborgarlöftet
Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Borås och Marks kommun tagit fram utifrån en lokal lägesbild och beskriver vad kommunen och polisen lovar att utföra i konkreta åtgärder under ett tidsintervall. Löftet är en komplettering till samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen som slöts 2016.

Publicerad av: Marks kommun