Medborgarlöftet fortsätter kampen mot narkotikan

Senast uppdaterad den 18 maj 2022

Fortsatta satsningar mot narkotika, trygghetsskapande åtgärder i skolmiljöer och informationsinsatser riktade till ungdomar – det är några av delarna i årets medborgarlöfte.
- Vi fortsätter att arbeta tillsammans för att öka tryggheten för alla i Mark. I det förebyggande arbetet mot exempelvis narkotika är det extra viktigt med samverkan mellan kommun, bostadsbolag och polis, säger Jessica Rodén, kommunstyrelsens ordförande (S).

Medborgarlöftet är ett åtagande där polisen, Marks kommun och Marks Bostads AB planerar och genomför konkreta aktiviteter i syfte att minska de problem som kommit fram i den gemensamma lägesbilden. Medborgarlöftet bygger på samlad information från parterna och trygghetsundersökningens resultat där medborgarnas önskan är ökade insatser mot narkotikarelaterad brottslighet som ofta är kopplad till ungdomsbrottslighet. 

Under 2022 lovar parterna tillsammans följande aktiviteter: 

• Riktade polisinsatser mot narkotika med fokus på försäljning och ungdomar i riskzon.

• Förebyggande informationsinsatser om narkotika för ungdomar.

• Förebyggande trygghetsskapande arbete i skolmiljöer för att motverka ungdomsbrottslighet.

• Gemensamma insatser för att minska möjligheterna till tillhåll för kriminell verksamhet i både den offentliga miljön, det kommunala fastighetsbeståndet samt Marks Bostads AB:s lägenhetsbestånd. 

En uppgradering 

- Årets löfte är en uppgradering av förra årets löfte där vi i samverkan med kommunen och Marks bostad ser att vi fortsatt behöver kraftsamla kring ungdomars hantering av narkotika. Narkotikan skapar mycket problem i samhället vad det gäller brottslighet, men framförallt är det viktigt att ungdomar får sunda vanor och ger sig själv och sina familjer en bra start i livet, säger kommunpolisen Annika Stomberg. 

De brottsförebyggande och trygghetsfrämjande satsningarna är del av ett långsiktigt samverkansarbete mellan Lokalpolisområde Borås, Marks kommun, Marks Bostads AB och invånarna. Målet är ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis, kommun och bostadsbolag. 

Medborgarlöftet är en komplettering till samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen som slöts 2021. 

Publicerad av: Marks kommun