Medborgarlöftet med fokus på motorburen ungdom

Senast uppdaterad den 7 juni 2023

Ett nytt medborgarlöfte gällande 2023-2024 undertecknades idag i kommunhuset i Kinna av lokalpolisområdeschef Mattias Ramsö och kommunstyrelsens ordförande Ulf Dahlberg.
Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Borås och Marks kommun tagit fram utifrån en lokal lägesbild och beskriver vad kommunen och polisen lovar att utföra i konkreta åtgärder under ett tidsintervall.

Fokus på insatser runt motorburna ungdomar

I den kommungemensamma lägesbilden över upplevda otrygga platser förekommer ofta rapporter om platser där ungdomar i A-traktorer samlas. Det rapporteras om hög musik, däcktjut, vårdslös framfart på bland annat parkeringar, nedskräpning och skadegörelse.

För minska antalet otrygga platser med ungdomar och A-traktorer kommer Polisen och Marks kommun att fokusera på insatser runt motorburna ungdomar.

Det här lovar vi

Tillsammans med andra samhällsaktörer aktivt arbeta för att främja de ungas möjlighet att utöva sitt motorintresse och samtidigt vidta åtgärder för att motverka de problem som kan uppstå såsom musik, nedskräpning och andra negativa beteenden.

Öka kunskapen och synliggöra konsekvenser vid samling av motorburna ungdomar genom föreläsningar på skolor av polisen för årskurs 7 och deras vårdnadshavare. Polisiär tillsyn, med fokus på motorburna ungdomar på identifierade platser.

Löftet är en komplettering till samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen som slöts i maj 2022. Löftet är utifrån ett medborgarperspektiv.

Publicerad av: Marks kommun