Nu kommer Natur- och miljöboken till Marks skolor

Senast uppdaterad den 26 oktober 2017

Marks kommun, Teknik- och serviceförvaltningen och Mark Kraftvärme AB bidrar till att lärare och elever i grundskolans år 4-6 får en egen lärobok i miljökunskap - Natur och miljöboken. Förutom att kommunens skolor fått ett uppskattat och användbart läromedel har det genom lokal samverkan bidragits till att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i Marks kommun.

På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur vi alla kan leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur och miljö. Materialet delas ut kostnadsfritt till skolorna. Natur & Miljöboken är en tredelad läromedelsserie som riktar sig till årskurs 4, 5 och 6. Varje steg är anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs och utgör tillsammans en heltäckande miljöutbildning för mellanstadieeleverna.

Natur & Miljöboken är kompatibel med miljömålen i Lgr 11 och fungerar både som ett fristående läromedel samt som ett komplement till andra NO-material. Innehållet i de tre stegen går att arbeta med i både helklass, grupparbeten samt på egen hand. Exempel på ämnen som tas upp är: energi, konsumtion, avfall, återvinning, vatten och avlopp, transporter och kommunikationer, hälsa, mat och miljö etc.

Publicerad av: Marks kommun