Miljöpriset 2020 till gröna fingrar

Sara Brenne, Nyhagens trädgård utanför Berghem, är 2020 års pristagare av Miljönämnden i Marks miljöpris.

Foto: Sara Brenne, Nyhagens trädgård utanför Berghem, är 2020 års pristagare av Miljönämnden i Marks miljöpris. Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 7 juni 2021

Tillsammans med maken Magnus värnar hon mångfalden och artrikedomen i naturen. Nu har Sara Brenne, Nyhagens Trädgård, hedrats med Miljönämnden i Marks Miljöpris 2020.

- Jätte, jätteroligt, detta betyder mycket, förklarade pristagaren. Hon överraskades hemma i trädgården av prisutdelarna, Håkan Andersson och Peter Branshöj, ordförande (S) respektive vice ordförande (M) i miljönämnden.

Trädgården ett hjärteprojekt

Nyhagens Trädgård i Lekvad utanför Berghem är Sara och Magnus Brennes hjärteprojekt. Hemmet och företaget har utvecklats hand i hand under många år och mycket arbete. I dag driver de trädgård med handel av växter. Men minst lika stort är deras evenemang med trädgårdsvandringar och föreläsningar.

- Vi försöker värna om mångfalden och artrikedom, både bland växter och insekter. Vi ändrar inte på det som växer och lever här sedan tidigare., berättar Sara.

Att vara så ekologiska som möjligt är en grundsten i verksamheten. I sommar väntar ett projekt tillsammans med Naturvårdsverket som handlar om pollinerande insekter.

Och intresset för trädgårdslivet både ökar och går allt längre ned i åldrarna, märker Sara.

- Det kommer fler och fler unga hit och de vågar själva satsa på en större trädgård, det är jätteroligt att se.

Förutom ära och diplom utgår också 5000 kronor i miljöpriset.

Juryns motivering

Juryns motivering lyder:

Nyhagens Trädgård har via Sara Brenne på ett förtjänstfullt sätt ökat miljömedvetenheten och miljöengagemanget i samhället, bidragit till naturvårdande insatser samt visat stort engagemang för miljö- och naturvårdsfrågor. Genom att Nyhagens Trädgård praktiskt är ett föredöme samt genom inspirerande och engagerande föreläsningar och trädgårdsvandringar.

Se klippet från utdelningen av priset

Nedan kan du läsa om ungdomarna som fick det miljöpriset 2019, då det delades ut för första gången i fjol.

Biologisk mångfald ett av kommunens mål

Ekosystem och biologisk mångfald är ett av målen i Agenda 2030. Agenda 2030 är en hållbarhetsagenda som togs fram av FN år 2015. Agendan innehåller 17 mål som alla världens länder ska arbeta med till år 2030. På länken nedan kan du läsa mer om Agenda 2030. 

Publicerad av: Marks kommun