Inspireras av minimeringsmästarna

Senast uppdaterad den 18 oktober 2017

Nu kan du få goda och vardagliga tips om hur du kan minska dina avfallsmängder och bidra till miljön.

Projektet Minimeringsmästarna, där flera Markbor deltar, pågår som bäst. Syftet är dels att minska det egna avfallet men även sprida goda exempel vidare till andra privatpersoner, kommuner och verksamheter i Sverige.
Framförallt fokuseras det på matsvinn, textil, elektronik och bygg- och rivningsavfall. Skälet är att de områdena alstrar antingen mycket avfall eller har en stor miljöpåverkan per kilo vara, räknat från att varan produceras till att den blir avfall.

Byter erfarenheter

Minimeringsmästarnas koncept är att deltagarna går med på att försöka minska sina avfallsmängder under ett års tid. I perioder väger de sitt avfall för att se om och hur mycket detta har minskat.
Deltagarna och projektledningen träffas sedan på ungefär sex tematräffar under året, exempel på teman som behandlas är matsvinn, kemikalier och textil.
På träffarna utbyter deltagarna erfarenheter och får tips och inspiration från projektledningen och föreläsare. Utöver detta får deltagarna olika utmaningar som de ska genomföra till nästkommande tematräff, exempel på utmaningar är klädbytardag och att laga mat på rester.

Följ Minimeringsmästarna

Eftersom en viktig del i Minimeringsmästarnas koncept är att sprida information om avfallsminimering till allmänheten och andra intresserade aktörer så bloggar deltagarna om sina erfarenheter här på hemsidan, samt delar med sig av sina upplevelser i andra medier.
På Minimeringsmästarnas hemsida kan du se och följa och inspireras av deltagarnas väg till minskat avfall – genom vardagsknep som fruktpåsar, klädbyten, köpstopp med mera. Läs mer här (klicka på länken) - http://www.minimeringsmastarna.se/blogg-2017/mark-2017/ - eller använd länken nedan.

Om Minimeringsmästarna

Minimeringsmästarna 2017 startade 5 mars 2017 och pågår till slutet av februari 2018.

Bakom Minimeringsmästarna 2017 står Ale kommun, Borås Energi och Miljö, Göteborgs Stad genom Bostadsbolaget och Kretslopp & vatten, Härryda kommun, Kungsbacka kommun, Kungälvs kommun, Lerums kommun, Marks kommun och Svenljunga kommun.

Arbetet koordineras av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) med stöd från Västra Götalandsregionen.

Projektet är en del av det långsiktiga projektet ”Räkna till 10” som utgår från den regionala avfallsplanen A2020.

Publicerad av: Marks kommun