Minoritetspolitiska arbetet i Marks kommun

Senast uppdaterad den 16 maj 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om en remiss för ett ärende som heter ”Minoritetspolitiska arbetet i Marks kommun”.

Förslag till riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Marks kommun har remitteras till Marks finska förening, Pensionärsrådet och till samtliga nämder och bolag i kommunen. Remissen hålls tillgänglig på Marks kommuns webbplats med uppmaning till berörda nationella minoriteter att yttra sig.

 

KSAU § 121_2019

Tjänsteutlåtande remiss

Förslag till riktlinjer

Remiss - nationella minoriteter

Publicerad av: Marks kommun