Morgondagens medarbetare på din arbetsplats redan idag!

Senast uppdaterad den 1 december 2017

Marks gymnasieskola söker lärlingsplatser! Genom att ta emot en lärling på arbetsplatsen stödjer du ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Det kan också vara en chans att säkra kompetensförsörjningen inom företaget.

Marks Gymnasieskola har under flera års tid haft lärlingar ute, det nya är att eleverna kan söka direkt till lärlingsutbildning från år 1 på gymnasiet. Det betyder att eleverna gör yrkeskurserna på en arbetsplats och är ute minst halva utbildningstiden på en eller flera arbetsplatser.

Nu behövs lärlingsplatser inom Barn och fritid-, Handel och administration-, Industritekniska-, Vård och omsorgs-, Bygg och anläggnings-, El och energibranscherna. Ta chansen att få morgondagens medarbetare till din arbetsplats redan idag!

Statsbidrag till arbetsgivaren

Arbetsgivaren kan få statsbidrag för att ta emot lärlingar. Det är den berörda skolan som söker bidraget, men arbetsgivaren bestämmer hur det ska användas. Alltså ingen administrativ börda på arbetsgivaren.

Klicka här för mer information och kontakt. 

Publicerad av: Marks kommun