Möt kommunkoreograferna

Senast uppdaterad den 15 maj 2023

1 september startar projektet Kommunkoreograf i Marks kommun. Under ett års tid kommer tre dansare och koreografer att tillsammans arbeta med att lyfta dansen i kommunen. I uppdraget ingår också att arbeta med att möta kommunens invånare med dansen som ingång.

Uppdraget som kommunkoreograf i Marks kommun har gått till tre dansare och koreografer: 

Elin Hermansson från Alingsås är utbildad danspedagog från Stockholms konstnärliga högskola och har sedan 2015 arbetat med en lång rad uppdrag som framför allt danspedagog men har också arbetat professionellt som dansare och koreograf. professionellt som dansare och koreograf. De senaste åren har fokus i Elins arbete legat mycket på deltagarbaserad och generationsöverskridande dans. Inte minst i sitt senaste dansprojekt Dansleden har hon närmat sig ämnet generationsöverskridande dans utifrån ett forskningsperspektiv. I projektet Dansleden Spring Edition gjordes en studie kring hur dans, natur och gemenskap över åldrar kan påverka hälsan och välbefinnandet på ett djupare plan.

Gustaf Jönsson är dansare och koreograf från Halmstad men med bas i Göteborg. Han är utbildad på Balettakademin i Göteborg och 2långs Teaterskola. Som dansare har Gustaf varit verksam på bland annat Göteborgsoperan, Smålands musik och teater, Wermland opera, Masthuggsteatern och Embla Dans & Teater.

Gustaf har koreograferat ett 30-tal produktioner av teateruppsättningar, revy, show och egna moderna verk, mestadels i Halland och kring Göteborg. Han var dessutom kommunkoreograf i Varberg 2022.

Felix Skalberg från Göteborg är utbildad vid Balettakademin i Göteborg. Han har sedan sin examen bland annat turnerat med det holländska danskompaniet De Kiss Moves och medverkat i föreställningar på Göteborgsoperan. Som koreograf har han skapat verk åt Riksteatern, Smålands musik och teater, Svenska Balettskolan, Region Gävleborg med flera. Han är också återkommande gästlärare och koreograf på Svenska Balettskolan och Balettakademin inom nutida dans, koreografi och komposition.

Kommunkoreograf är ett sätt att satsa långsiktigt på dans och danskonst i en kommun under ett år. Projektet skapar möjligheter invånarna i en kommun att möta danskonst, på oväntade platser och i nya sammanhang. Det ger även en grupp danskonstnärer utmaningen att under ett ettårigt dansresidens arbeta utåtriktat och sprida och förmedla dansupplevelser som varar länge.

Marknära

Projektet har temat ”Marknära” och pågår i Marks kommun mellan den 1/9 2023 till och med den 31/8 2024.

Kommunkoreograferna ska

  • förhålla sig till Marks vision
  • genomföra aktiviteter nära kommunens invånare
  • relatera till kommunens övergripande mål om Bästa barnkommun och Bästa företagskommun
  • lyfta både den professionella dansen och ha en interaktiv ingång i projektet
  • i arbetet med målgrupper ta hänsyn till de resultat som undersökningen Ung livsstil visat

Projektet kostar 400’ kronor vilket finansieras av Statens kulturråd (150’), Västra Götalandsregionen (150’) och Marks kommun (100’). Av de 400’ går 370’ till ersättning för dansarna medan 30’ används för övriga projektkostnader. Projektet kommunkoreograf har pågått sedan 2016 i olika kommuner runt om i landet. 

Fotografer: Mikael Nygren, Carl Thornborg, Jörgen Björne och Alana Da Silva.

Publicerad av: Marks kommun