Möt vår nya vision av Mark

Vägen till Hyltenäs kulle utanför Torestorp. Foto: Magnus Larsson

Foto: Vägen till Hyltenäs kulle utanför Torestorp. Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 16 juni 2022

Mark har en ny vision, skapad av och för oss som bor i Mark. Här är våra tankar om hur vi bygger en god framtid tillsammans.

Visionen för Marks kommun handlar om en nära kommun med människan i fokus. Vi lever nära till vår vackra natur, när våra drömmar och passioner, är nära varandra.

Men först, vad är en vision?

Visionen är vår strävan framåt

En vision är större än ett mål. Den målar upp en bild av vartåt vi strävar, en ledstjärna för de kommande 25-30 åren – och är ett av kommunens allra viktigaste dokument.

Visionen talar inte om i detalj exakt hur vi tar oss framåt. Och det är inte ens säkert att vi når ända fram. Däremot berättar den om vilken riktning vi ska ta och hur vi vill att vår framtid tillsammans ska se formas och se ut.

Visionen rör oss alla i Mark

Visionen rör oss alla i Mark, både dig som bor och verkar i kommunen och påverkar även dig som besöker oss.

Och vi är många som varit med och skapat visionen, inte minst alla Markbor som hjälpt oss genom att tycka till och komma med bra idéer.

Unga som gamla, företagare, föreningsmänniskor har varit med i arbetet. Det är också en tanke med visionen, att vi tillsammans formar en god framtid.

Alla vi är Mark

Vår vision har vi delat upp i olika begrepp. Vi är jordnära, familjenära, visionära, nära.

Framförallt utgör vi alla tillsammans Mark, inte bara den geografiska platsen utan alla människor som bor och verkar här. Utan oss hade Mark varit en bit mark.

Hela visionen som förklarar begreppen hittar du i länken längre ned här på sidan.

Nu fortsätter vi att utvecklas

Det som händer nu är att visionen blir grunden för kommunens fortsatta arbete att utvecklas, för att förverkliga den. Visionen ska inspirera oss att bli ännu bättre.

En del i kommunens arbete är att se över vilka av våra styrdokument som behövs framåt för att ta steg mot visionen. Vi behöver också se hur befintliga styrdokument ska förändras för att tydligt hänga samman med den nya visionen. 

Ett stort tack till alla inblandade

– Marks nya vision är ett kvitto på hur bra det blir när vi gör saker tillsammans. Visionen visar vart vi är på väg. Den målar upp en bild av vad vi som kommun strävar efter att vara. Vår nya vision sätter fingret på det unika i Mark. Jag vill tacka alla som varit med och bidragit och delat med sig av sina tankar och erfarenheter i arbetet med visionen. Vi är Mark! säger Jessica Rodén, kommunstyrelsens ordförande (S).

Tomas Johansson, kommunstyrelsens vice ordförande (M), pekar på visionens betydelse inför framtiden.

– Vår nya vision fångar det unika med Mark på ett väldigt bra sätt. Visionen kommer vara till stor hjälp för att kunna utveckla kommunen och samtidigt behålla vår identitet, hur alla delar är viktiga för helheten. Jag vill tacka alla som varit med och bidragit och delat med sig av sina tankar och erfarenheter i arbetet med visionen, säger han.   

Vi formar framtiden tillsammans

Med visionen tar vi första steget på vår resa framåt.

Du som bor och verkar i kommunen har en stor betydelse för Marks framtid. För det är enbart tillsammans som vi kan lyckas. Du bidrar du med dina goda tankar och idéer, dina livsval och dina ansträngningar.

Här nedan är länken till visionen.

Varmt välkommen ombord på Marks fortsatta resa emot framtiden!

Publicerad av: Marks kommun