Möte om ledningsrätt i Hyssna

Senast uppdaterad den 14 maj 2018

Lantmäteriet har skickat inbjudan, samt gjort kungörelse om sammanträde gällande ledningsrätt i Hyssna på onsdag 16 maj, klockan 15 i Hyssna bygdegård.

Ledningsrätten gäller Melltorpsvägen och Svedjevägen, där ledningar ska förläggas i vägområdet från bron över Surtan och västerut ca 400 meter upp på Svedjevägen till de nya tomterna som bebyggs där.

Samförläggning sker med överföringsledningar till Lillaskog, Balltjärn och Stjärnhult, men denna ledningsrätt gäller endast nämnda sträcka.

Samråd med berörda

Sammanträdet är ett samråd med berörda markägare för att ge kommunen rätt att lägga ledningarna i vägen. Kommunen har driftansvaret på stora delar av sträckan, men vägarna berörs av två samfälligheter, där många fastigheter är delägare. Alla delägande fastigheter har rätt att yttra sig vid sammanträdet.

Beslut kan komma att fattas

Beslut om ledningsrätt kan komma att fattas vid mötet. Ledningsrätten ger kommunen möjlighet att bygga ledningarna även om inte alla fastighetsägare har tagit ställning. Du som berörd fastighetsägare är alltså inte skyldig att delta i sammanträdet.

Publicerad av: Marks kommun