Nedre Kammarbergsvägen avstängd from 1/9

Senast uppdaterad den 1 september 2017

Teknik och servicenämnden har den 28 april 2017 som svar på ett medborgarförslag fattat beslutet att stänga av Nedre Kammarbergsvägens utfart mot Gamla Rydalsvägen. Avstängningen gäller from 1 september 2017.

Syftet är att minska genomfartstrafiken på Nedre Kammarsbergsvägen. Beslutet är taget på prov under sex månader varefter utvärdering kommer att ske för eventuell permanentning.

På grund av de hur de yttersta fastigheternas utfarters placering kommer avstängningen att ske i anslutning till Smealundsvägen, se figur nedan.

 

Publicerad av: Marks kommun