Newcastlesjuka hos värphöns i länet

Senast uppdaterad den 24 oktober 2018

Fågelsjukdomen Newcastlesjuka har konstaterats på en gård i Mölndals kommun. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom som drabbar fåglar men den är inte farlig för människor. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning.

Marks kommun berörs dock inte direkt av restriktionerna.

Tillträdesförbud

Det är tillträdesförbud på den smittade gården och inga djur eller djurprodukter får lämna den. Djuren kommer att avlivas och gården kommer att saneras. Jordbruksverket har inlett en smittskyddsutredning för att undersöka varifrån smittan kan ha kommit och om det finns risk för att smittan kan ha spridits vidare.  

Skydds- och övervakningsområde kring den smittade gården
Jordbruksverket har beslutat att införa ett skyddsområde med tre kilometers radie kring gården och ett övervakningsområde med 10 kilometers radie. I skyddsområdet gäller bland annat följande restriktioner:

 • Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.
 • Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.
 • Det är förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter.
 • Det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.

Även inom övervakningsområdet gäller förbud mot transporter och mot utställningar. Vissa fjäderfätransporter kan utföras efter tillstånd från Jordbruksverket.

Djurägare som misstänker Newcastlesjuka ska kontakta veterinär
Newcastlesjuka är en anmälningspliktig sjukdom som lyder under epizootilagen. Kontakta alltid en veterinär om dina djur visar tecken på sjukdom. Alla som håller fjäderfä och andra fåglar uppmanas att vara extra vaksamma på sjukdomstecken.

Symtom på Newcastlesjuka hos fjäderfä

 • kraftigt sänkt äggproduktion
 • ägg utan skal (så kallade hinn- eller skinnägg)
 • äggskal med pigmentförändringar.
 • nedsatt allmäntillstånd
 • ökad dödlighet
 • hängande vingar, förlamade ben, vridning av nacken, kramper, cirkelgång (symtom från centrala nervsystemet)
 • andningssvårigheter med eller utan hosta
 • diarré

Hur sprids viruset?
Infektionen överförs framför allt genom direktkontakt mellan fåglar. Smitta sprids också med redskap, skor, kläder, fordon, damm och fjädrar. Viruset cirkulerar bland vilda fåglar som är oftast bärare och inte drabbas själva av sjukdomen.

Mer information

Om newcastlesjuka
Information för djurägare hur man skyddar sina fåglar mot smitta (SVA)
Om epizootilagen

Kontaktpersoner för journalister

Jordbruksverket
Karin Åhl, smittskyddshandläggare
Enheten för häst fjäderfä och vilt
Telefon: 036-15 51 58
karin.ahl@jordbruksverket.se

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Ulf Lövdahl
Länsveterinär
Telefon 010 224 52 83

Publicerad av: Marks kommun