Nu asfalteras cykelvägen längs Hyssnavägen mellan Sätila of Sweden och Almered

Senast uppdaterad den 28 augusti 2020

Byggnationen av gång- och cykelvägen mellan Hyssna och Sätila är inne i slutskedet. Sista delen mellan Sätila samhälle och Sätila of Sweden kommer att bli klar under hösten.

Sträckan mellan Almered och Sjölyckan kommer att beläggas med ytterligare ett lager, bestående av finare grus.
De delar som är asfalterade och färdiggrusade går bra att använda av cyklister och gående.

Utställda barriärer är till för att hindra biltrafik, tills dess att allt är helt klart. Passera försiktigt.

 

Publicerad av: Marks kommun