Nu gör vi Gästgivaregatan mer trafiksäker

Bild på skiss över området vid Gästgivaregatan där arbetena kommer att pågå.

Senast uppdaterad den 16 maj 2023

I juni startar Marks kommun ombyggnationen av Gästgivaregatan i Skene. Detta för att skapa en tryggare och säkrare trafikmiljö för barn, skolelever och alla som bor, jobbar, besöker och passerar området.

Ombyggnationen sker i etapper för att påverka framkomligheten så lite som möjligt. Den första sträckan som ska byggas om, med start i mitten av juni, är mellan Sommargatan och korsningen länsväg 156, korsningen mot Skene centrum. Bland annat kommer vi att lägga ny asfalt, utöka gång- och cykelvägar och bygga hastighetsdämpande åtgärder. Ombyggnationen pågår under sommaren och hösten 2023 och kommer förmodligen att sträcka sig över våren 2024. 

– Många arbetsmoment är beroende av vädret, därför kan vi inte ge ett exakt slutdatum, säger Viktor Larsson, projektledare. 

Alla har tillgång till sina bostäder

Arbetet innebär begränsad framkomlighet och man bör räkna med byggtrafik och transporter till och från arbetsplatsen. Alla som bor längst med sträckan kommer att ha tillfart till sina bostäder. Boende på Marbogatan behöver köra öster ut mot väg 156 och boende på Sommargatan väster ut på Gästgivaregatan. Gång- och cykeltrafik kommer att ledas om och busshållplatsen Gästgivaregatan är indragen under perioden. 

Fokus på dialog med skolan och elever

Tingvallaskolan och Ängskolan har fått information om arbetet och en dialog med elevrådet är påbörjad. 

– Målet med ombyggnationen är att det ska bli tryggare att färdas i området. Det ska bli säkrare för våra barn och ungdomar när de tar sig till och från skolan, korsar vägen och går på och av skolbussen. Genom att ha en dialog med eleverna i början av byggprocessen kan vi lyssna in barnens och ungdomarnas behov så att vi kan ta hänsyn till det i processen, säger Viktor Larsson.

Publicerad av: Marks kommun